Hieronder vind je een paar van onze tips. Lees ze maar eens door.

Laatste tips

Buro NextTips voor jou Wil jij ook een sterk merk?

Wil jij ook een sterk merk?

Wil jij ook een sterk merk? Investeer dan in het ontwikkelen of versterken van merkassociaties. Het doel kan zijn om bestaande associaties te versterken of nieuwe associaties te ontwikkelen. Wat voor gevoel moet de doelgroep van jouw merk krijgen? Wij zorgen dat jouw doelgroep de gewenste associaties heeft met jouw bedrijf of product.

Het laden of bouwen van een merk. Wat is dat nou precies?

Een mogelijke communicatiedoelstelling is het versterken van specifieke met naam en toenaam te benoemen merkassociaties. Het doel kan zijn om bestaande associaties, die jouw doelgroep al heeft, te versterken, of om nieuwe associaties bij de doelgroep te ontwikkelen. Het gaat hier niet om associaties met het product, productgroep en productcategorie, maar om de associaties met jouw merk. Het laden of bouwen van een merk en van merkwaarde zijn het versterken of ontwikkelen van de merkassociaties die zijn vastgelegd in de merkidentiteit.

Merkidentiteit en positionering

Wat is een merk? Een merk is het geheel van elementen waaraan je iets identificeert (herkent). De merkelementen zijn de herkenningstekens van een merk. De merkherkenningstekens kunnen bestaan uit:

 • de merknaam,
 • het logo,
 • kleurgebruik,
 • het geluid,
 • de geur,
 • een of meer beelden,
 • de vorm van een verpakking,
 • de pay-off (slogan).

Wat is positioneren eigenlijk?

Positioneren is het creëren van een breinpositie van het merk in het brein van de doelgroep t.o.v. andere merken (of producten):

 • met “creëren van een breinpositie” bedoelen we “het innemen of bezetten van een positie”,
 • met “in het brein” bedoelen we “in het hoofd van de doelgroep de belangrijkste associaties te sturen, te beïnvloeden”,
 • met “ten opzichte van andere merken” bedoelen we dat een goede positionering “onderscheidend is van andere merken (producten)”.

Daarnaast moet een positionering stabiel en consistent zijn.

En een goede positionering bestaat uit één of twee woorden, waarbij deze dienen als platform. Een positionering is de essentie van het merk.

Hoe leg je een merkidentiteit vast

Als je de merkidentiteit gaat vaststellen, dan stel je vantevoren vast wat de belangrijkste associaties zouden moeten zijn. Een zwak gepositioneerd merk is een merk waarbij het merkimago en de merkidentiteit ver uit elkaar liggen. Een sterk gepositioneerd merk is een merk waarbij het merkimago en de merkidentieit dicht bij elkaar liggen.

De elementen om een merkidentiteit vast te leggen zijn:

 • Merkessentie
 • Merkbelofte
 • Bewijsvoering
 • Merkpersoonlijkheid

De merkessentie

De merkessentie representeert de gewenste breinpositie (= positionering). Waar staat het merk in essentie voor? De merkessentie is een zgn. kapstok waaraan we de andere elementen kunnen ophangen.

De merkbelofte

De merkbelofte is een concrete doorvertaling van de merkessentie naar een belofte over het strategische voordeel (een merkbeloftevoordeel). What’s in it voor me?

De bewijsvoering

Het doel van de bewijsvoering is om te zorgen voor de onderbouwing van de merkbelofte teneinde deze in de ogen van de marketingdoelgroep ook geloofwaardig te maken. De bewijsvoering bestaat uit die paar onbetwistbare, dwingende feiten om het strategisch voordeel, dat in de merkbelofte wordt beloofd, te onderbouwen met als resultaat dat de doelgroep de merkbelofte gelooft en dat deze overtuigt.

De merkpersoonlijkheid

De merkessentie, merkbelofte en bewijsvoering geven richting aan de inhoud van de communicatie. De merkpersoonlijkheid geeft richting aan de vorm van het merk en het gedrag van het merk.
De merkpersoonlijkheid beschrijft de stijl, de vorm, de taal, de attitude, de manier van doen van het merk en de wereld waarin het merk leeft.

De merkessentie, merkbelofte, de bewijsvoering en de merkpersoonlijkheid moet voor de marketingdoelgroep relevant, onderscheidend en geloofwaardig zijn.

Wil jij ook een sterk merk?

Neem dan contact op en maak een afspraak voor een gratis inspiratiesessie. Met een strategie veranderen wij jouw bedrijf of product in een sterk merk, dat uiteindelijk meer afzet of omzet genereert.