Hieronder vindt u onze laatste nieuwsberichten, super handig als u up-to-date wilt blijven met onze ontwikkelingen.

Laatste berichten

    No posts were found.

Share this
Buro NEXTNieuws Agile en Scrum: wat is het en hoe werkt het?

Agile en Scrum: wat is het en hoe werkt het?

Agile en Scrum. Mensen in de ICT, Marketing en Communicatie hebben hier vaak wel over gehoord, maar weten lang niet allemaal wat het precies is. Buro NEXT werkt sinds kort met deze methode. Maar wat betekent Agile voor Buro NEXT en wat levert het onze klanten op?

Onze oude manier van werken

Voorheen was een project bij Buro NEXT zo ingericht dat bijvoorbeeld een corporate website eerst werd ontworpen, dan in een x aantal maanden werd gebouwd om vervolgens te worden opgeleverd aan de klant. Een methode gebaseerd op een hele vaste en gestructureerde manier van werken.

Maar wel een methode met een keerzijde, want vanaf de ontwikkelfase tot en met de oplevering van een website kan er veel veranderen in de wensen van de klant of in de behoeften van de markt. Wensen die naar alle waarschijnlijkheid door zowel Buro NEXT als door de klant niet voor de oplevering worden opgemerkt, maar wel zo belangrijk zijn dat de oplevering niet meer past bij de wensen van de klant en de inmiddels veranderde markt.

Gevolg? Projecten liepen vertraging op en bepaalde werkzaamheden moesten opnieuw worden verricht, waardoor zowel Buro NEXT en de klant werden geconfronteerd met meerkosten.

Dat moet toch makkelijker en anders kunnen?

En hier komen Agile en Scrum om de hoek kijken. “Agile” betekent letterlijk: behendig / lenig, en is een denkwijze. Scrum is de aanpak om “Agile te werken”. Het is een manier om in korte periodes bijvoorbeeld een corporate website of een applicatie op te leveren. Wijzigingen in doelstellingen kunnen middels deze methode snel en nog tijdens het project en dus voor de oplevering van de website worden verwerkt.

Maar hoe ziet “Agile werken” er dan in de praktijk uit?

Hoe ziet zo’n project er dan precies uit? Allereerst staan intensieve samenwerking en intensieve communicatie simpelweg voorop bij Agile.

De ontwikkeling van bijvoorbeeld een corporate website wordt bij Agile eerst in stukken opgedeeld. Die stukken kunnen afzonderlijk van elkaar in fases worden opgeleverd. Het ontwikkelteam werkt vervolgens steeds in korte periodes aan zo’n stuk van het project: een zogenaamde “sprint”. Aan het einde van een sprint wordt er een bruikbaar en uiterst goed getest gedeelte van de website of de applicatie opgeleverd. En dit stuk van de website of applicatie kan direct online worden gezet of in gebruik worden genomen.

Daarna is het voor het ontwikkelteam van Buro NEXT tijd voor een nieuw stuk van de website of applicatie. Omdat de wensen van de klant inmiddels veranderd kunnen zijn, wordt er kritisch gekeken naar wat er nu moet worden gedaan. Is de planning voor het volgende stuk van de website of applicatie nog actueel of moet er worden bijgestuurd? Op die manier wordt er na elke periode het meest belangrijke – en voor de klant het meest waardevolle – stuk van de website opgeleverd. Wel zo efficiënt!

Wat zijn de voordelen van Agile werken?

In een zo vroeg mogelijk stadium willen we feedback van je doelgroep. Dat doen we door zo snel mogelijk een eerste, minimaal werkende versie te bouwen van een website of applicatie. Een aanpak gericht op een continuproces van leren, analyseren en verbeteren.

Hoge klanttevredenheid
Klanten krijgen en houden een hoge mate van tevredenheid dankzij de snelle oplevering van delen van een website of app op continue basis.
Frequente deelopleveringen
Je behoudt zicht op de voortgang en je kunt tijdig bijsturen.
Hoge betrokkenheid
Continue voortgang maakt dat alle stakeholders en ontwikkelaars zich betrokken (blijven) voelen.
Voortschrijdend inzicht
De deelopleveringen laten direct zien wat wél en niet werkt, waardoor tussentijds bijsturen direct mogelijk is.
Kostenbeheersing
Geen meerkosten, maar strakke levering volgens budget.
Plezier
Geen eindeloze trajecten, maar een frisse, inspirerende en leuke aanpak.

Interesse in wat Agile en Scrum jou zou kunnen opleveren?

Wij zitten al met smart te wachten om het jouw uit te leggen. Neem contact op en boek een gratis inspiratiesessie. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met Niels Dekker via 06 22 52 28 18.